Bảng xếp hạng
Hạng Nhân Vật Lực Chiến Cấp Độ Môn Phái
1

Rong7Mau

3132083 119 Tuyệt Tình Cốc
2

ChuTuoc

2440395 119 Mạn Đà
3

Meowstic

2433010 119 Nga My
4

TrìnhAnh

2305278 119 Đào Hoa Đảo
5

Meliodas

1877502 119 Đường Môn
6

LuzyChiron

1658960 119 Tuyệt Tình Cốc
7

ViêmЪ

1632679 119 Minh Giáo
8

GiaCátLong

1600925 119 Mạn Đà
9

HöaLinhNhi

1586383 119 Quỷ Cốc
10

Tuna

1551366 119 Tinh Túc
11

NgocBeauty

1523748 119 Võ Đang
12

iViolet

1467798 119 Tuyệt Tình Cốc
13

Vß½ngLâm

1465967 119 Tiêu Dao
14

Hoa

1450689 119 Đào Hoa Đảo
15

Salmon

1378119 119 Quỷ Cốc
16

Gengar

1201873 119 Minh Giáo
17

ThiênM®nh

1145579 119 Mạn Đà
18

TLH0811

1121074 119 Cái Bang
19

BångЪ

1091417 119 Đào Hoa Đảo
20

Dß½ngQuá

1048848 119 Tiêu Dao
Tổng Số Nhân Vật 1188


© KhanhDuyPC